Final_Project
#16737
TA/TMA 008 FAD p 2023 ISBN: 20 610 009

Subjects:Teknik Mesin Alat Berat Perakian minifilter

  PERAKITAN DAN PENGUJIAN MINI FILTER PADA ENGINE C4.4 UNIT D3K XL --Ed. 1

  FADILLAH ABDI WARDANA / / /
  Politeknik Negeri Samarinda Samarinda 2023
  xi., 38 hlm., 20x29 cm., ilus. Bahasa:Ind

  PERAKITAN DAN PENGUJIAN MINI FILTER
  PADA ENGINE C4.4 UNIT D3KXL
  Nama : Fadillah Abdi Wardana
  NIM : 20610009
  Dosen Pembimbing 1 : Ir. Abdul Muis, MT
  Dosen Pembimbing 2 : Muhammad Taufik, ST., M.Si
  ABSTRAK
  Proses cutting filter ini memanglah sangat penting untuk dapat mengetahui
  tingkat keausan komponen dan kebersihan dari oli engine. Namun cutting filter
  juga memiliki kekurangan dari segi waktu dan biaya, yang mana jika sudah
  dilakukan proses cutting filter dan ternyata hasilnya tidak ada indikasi keausan
  maka filter yang sudah di potong tadi tidak dapat dipakai lagi dan harus diganti
  dengan yang baru. Maka penulis ingin membuat alat bernama mini filter agar
  proses identifikasi keausan pada sistem pelumasan dapat dilakukan dengan
  lebih efisien. Diharapkan dengan adanya alat ini dapat mempermudah
  pekerjaan, efisiensi waktu dan biaya pada saat dilakukan tes running setelah
  engine rebuild.
  Penelitian ini membahas tentang proses dan prosedur pengujian alat mini
  filter pada engine C4.4 unit D3K XL serta hasil dari pengujian pada unit
  tersebut. Bahan teknik pengumpulan dan analisis data yang dilakukan penulis
  adalah teknik pengamatan dan ovbservasi, teknik wawancara, teknik studi
  pustaka.
  Hasil pengujian yang dilakukan pada engine C4.4 unit D3K XL adalah
  tidak terdapat partikel pada sistem pelumasan nya. Pengujian dilakukan dengan
  2 parameter yaitu low idle dan hig idle. Mini filter ini dapat beroperasi dengan
  baik, dapat dibuktikan dengan tidak adanya kebocoran pada saat pengujian alat.