Final_Project
#10072
TA/TMA 033 BAH a 2018 ISBN: 15 610 084

Subjects:Alat Berat Alat Berat

  ANALISIS KERUSAKAN OIL PUMP PADA ENGINE C6.4 CATERPILLAR --

  Bahyudi / / /
  POLNES Samarinda 2018
  v;74 hlm.;15x22 cm.;ilus.;CD Bahasa:Ind

  ABSTRAK
  Bahyudi, 2018. Analisis Kerusakan Oil Pump Pada Engine C6.4 Caterpillar dibawah
  bimbingan Dr. Eng. Hidayat, ST., MT dan Baso cante, ST,. MT Teknik Mesin. Laporan
  Tugas Akhir. Teknik Alat Berat. Oil pump merupakan salah satu dari komponen
  lubrication system. Oli melumasi, membersihkan, mendinginkan, dan melindungi
  gerakan komponen-komponen engine dari keausan agar umur dan daya tahan
  komponen engine sesuai dengan efisiensi pemakaian nya. Beberapa keruakan yang
  sering terjadi pada komponen mesin disebabkan karna komponen tersebut tidak cukup
  pelumasan. Tujuan nya adalah untuk mengetahui penyebab kerusakan serta keausan
  komponen pada oil pump. Metode penelitian ini yakni mempersiapkan bahan, alat ukur
  dan literature, kemudian melakukan pengukuran terhadap komponen oil pump antara
  lain clearance antara housing dan gear, panjang driven gear, kedalaman housing
  diameter shaft driven gear to cover, inside diameter bore pump cover, diameter shaft
  driven gear to housing, inside diameter bore pump housing. Hasil penelitian ini
  menunjukan : clearance antara housing dan gear in the housing di luar spesifikasi.
  Kesimpulan dari hasil analisa bahwa oil pump yang telah di teliti sedang dalam keadaan
  yang kurang baik, sehingga perlu di lakukan tindakan perbaikan atau recondisi guna
  mengembalikan pada kondisi semula (sesuai dengan spesifikasi)
  Kata Kunci: Oil Pump, Engine c6.4, visual inpection, pengukuran